MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2016
Liczba odwiedzin kategorii: 16659 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania 2016-11-30
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niebylec 2016-11-24
Przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej 2016-11-22
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza 2016-11-10
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2017 2016-11-10
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2016/2017 2016-10-31
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa - etap VI 2016-10-21
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1217/1, 1230/5, 1218/1, 1220/1 oraz drogi na działce o numerze ewidencyjnym 590/2 w miejscowości Połomia 2016-09-08
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę samochodu 8-osobowego dla Gminy Niebylec 2016-09-07
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2016-07-20
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę urn wyborczych dla Gminy Niebylec 2016-07-12
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na opracowanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego wdrożenia e-usług w zakresie e-dziennika, e-naborów do szkół i przedszkoli, e-usprawiedliwień oraz e-stołówek w obrębie placówek oświatowych Gminy Niebylec 2016-07-05
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę urn wyborczych dla Gminy Niebylec 2016-06-24
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2016/2017 2016-06-14
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2016-05-06
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 2016-05-05