MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Zmiany w statucie
Regulamin
Uchwały
Protokoły
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
Zarządzenia Wójta
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Statut
Liczba odwiedzin kategorii: 2781 
 
Załączniki:

 1. Statut Gminy Niebylec
 2. U C H W A Ł A Nr XXX/141/05 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie ustalenie statutu Gminy Niebylec
 3. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/195/06 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Niebylcu