MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Zmiany w statucie
Regulamin
Projekty uchwał
Uchwały
Protokoły
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
Zarządzenia Wójta
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Statut
Liczba odwiedzin kategorii: 2704 
 
Załączniki:

 1. Statut Gminy Niebylec
 2. U C H W A Ł A Nr XXX/141/05 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie ustalenie statutu Gminy Niebylec
 3. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/195/06 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Niebylcu