MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2014
Liczba odwiedzin kategorii: 32786 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg nieograniczony na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap III - budowa zjazdu publicznego i ogrodzenia 2014-10-31
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2014/2015 2014-10-17
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2015 2014-10-16
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 1936 Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna – etap III oraz drogi powiatowej Nr 1938 Połomia – Glinik Charzewski w miejscowości Połomia 2014-09-26
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie termomodernizacji budynku Domu Strażaka w Połomi 2014-09-09
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2014/2015 2014-08-21
Przetarg nieograniczony na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźnicy Górnej 2014-07-31
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy 2014-07-15
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę hydraulicznego zestawu ratowniczego dla jednostki OSP w Niebylcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej 2014-06-27
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w km od 222+530 do km 223+525 w miejscowościach Jawornik i Niebylec 2014-06-24
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w km od 222+530 do km 223+525 w miejscowościach Jawornik i Niebylec 2014-06-06
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę wyrobów betonowych i żelbetowych na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 2014-05-15
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2014-05-14
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 2014-05-13
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2014-05-08
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza 2014-04-15
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 1 12206 R Baryczka-Zalesie w km 1+200 - 2+200 2014-04-04
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia 2014-03-24
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lutcza 2014-03-21
Przetarg nieograniczony na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap II - roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne 2014-03-14
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec 2014-01-16