MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Ogłoszenia 2012
Liczba odwiedzin kategorii: 3046 
 
 Nazwa pozycji Data
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Niebylec 2012-11-29
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec, znajdujących się w budynku Nr 24 w Niebylcu (były Ośrodek Zdrowia) 2012-10-09
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Niebylec 2012-04-18
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-09
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2012-07-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec 2012-02-27
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niebylcu - nr ewid. 361/1 2012-05-11
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości połozonej w Niebylcu 2012-05-14