MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Ogłoszenia 2011
Liczba odwiedzin kategorii: 3385 
 
 Nazwa pozycji Data
Bezpośrednie wybory sołtysów 2011 2011-01-10
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własnosć Gminy Niebylec 2011-01-12
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2011-03-08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2011-03-09
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej, na okres trzech lat 2011-04-06
Wybory ławników sądowych 2011-05-31
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - zarządzenia nr 87/2011 2011-09-07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2011-09-08
Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2011-10-21
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2011-11-08
Obwieszczenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 2011-11-24
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Niebylec 2011-11-30
Ogłoszenie o przedsięwzięciu - Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek 2011-12-21