MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2010
Liczba odwiedzin kategorii: 12766 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Gwoździance 2010-12-22
II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w Domu Wiejskim w Połomi, stanowiącego własność Gminy Niebylec. 2010-02-19
Remont drogi gminnej nr 112221 R Konieczkowa – Kąty w km od 1+790 do 3+030. 2010-03-22
Przebudowa drogi gminnej Nr 112203 R Połomia - Baryczka 2010-03-25
Zapytanie ofertowe na pełnienie pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112203 R Połomia – Baryczka" 2010-04-12
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112203 R Połomia - Baryczka" 2010-04-13
III przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w Domu Wiejskim w Połomi, stanowiącego własność Gminy Niebylec. 2010-04-27
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w byłym Domu Gromadzkim w Lutczy, stanowiącego własność Gminy Niebylec. 2010-04-27
Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2010-05-05
Dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2010-05-05
Usługi sprzętem mechanicznym w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych 2010-05-06
Dostawa wyrobów betonowych i żelbetowych na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 2010-05-06
Remont instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy oraz pomieszczeń Banku Spółdzielczego w Niebylcu 2010-05-07
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112203 R Połomia - Baryczka" 2010-05-31
Remont drogi gminnej nr 112215 R Gwoźnica Górna – Poręby w km od 2+400 do 3+560 2010-06-11
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec 2010-06-18
Remont dróg gminnych nr 1 12226R Lutcza – Żyznów w km 0+300 ÷ 1+100, nr 1 12221R Konieczkowa – Kąty w km 4+800 ÷ 6+100, nr 1 12215R Blizianka – Wygoda w km 0+100 ÷ 1+200, nr 1 12217R Gwoźnica Dolna – Pasieki w km 0+060 ÷ 0+900 oraz 2010-07-15
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Niebylec 2010-08-27
Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2010/2011 2010-10-18
Remont drogi gminnej nr 1 12201 R Połomia - Gwoździanka w km 0+000 – 1+000 oraz drogi gminnej nr 1 12209 R Konieczkowa – Rzym w km 0+500 – 0+900 2010-10-21