MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Ogłoszenia 2010
Liczba odwiedzin kategorii: 6885 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 2010-01-08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2010-03-09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2010-07-15
Ogłoszenie konkursu na realizacje zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2010-12-09