MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Ogłoszenia 2009
Liczba odwiedzin kategorii: 7549 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali stanowiących własność Gminy Niebylec 2009-11-26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-02-12
Załącznik do Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 27 stycznia 2009r - wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność Gminy Niebylec 2009-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - świadczenie usługi w zakresie oceny dokumentacji rozgraniczeń nieruchomości pod względem technicznym i prawnym na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2009-01-30
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-10-13
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - Załącznik do Zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 listopada 2009r 2009-11-05
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec” 2009-11-13
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze na terenie Gminy Niebylec. 2009-12-10