MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2008
Liczba odwiedzin kategorii: 16788 
 
 Nazwa pozycji Data
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze na terenie Gminy Niebylec 2008-12-08
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w Szkole Podstawowej w Niebylcu, stanowiącego własność Gminy Niebylec. 2008-12-04
Przetarg nieograniczony na nadbudowę dachu wielospadowego wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lutczy 2008-11-27
Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2008/2009 2008-11-24
Załącznik do Zarządzenia Nr 172/08 Wójta Gminy Niebylec z dnia 4 listopada 2008r OGLOSZENIE O PRZETARGU - przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w Domu Wiejskim w Jaworniku stanowiącego własność Gminy Niebylec. 2008-11-10
Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych wraz z doradztwem zawodowym i psychologicznym w ramach projektu: 2008-11-05
Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2008/2009 2008-11-05
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 870.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Niebylec 2008-10-21
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/08 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 października 2008r - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy. 2008-10-08
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/08 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 października 2008r - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy 2008-10-08
Ołoszenia o przetargu z dnia 9 września 2008 na sprzedaż działek 2008-12-05
Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu IVECO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej 2008-08-11
Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kat. C oraz C+E na rzecz Gminy Niebylec 2008-06-26
Usługi sprzętem mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i dróg dojazdowych 2008-06-17
Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Niebylec 2008-06-10
Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaworniku 2008-06-06
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów betonowych i żelbetowych na bieżące remonty dróg i utrzymanie dróg na terenie gminy Niebylec w roku 2008 2008-06-03
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie placu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Niebylcu 2008-06-03
Dostawa materiału kamiennego. 2008-05-09
Dostawa wyrobów betonowych i żelbetowych. 2008-05-08
Przetarg nieograniczony na remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu po dawnej synagodze 2008-02-01
Usługi sprzętem mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec 2008-05-08
Remont drogi gminnej Nr 112201 R Połomia - Gwoździanka w km 0+000 - 0+400 2008-04-22