MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
Zamówienia 2018
Zamówienia 2017
Zamówienia 2016
Zamówienia 2015
Zamówienia 2014
Zamówienia 2013
Zamówienia 2012
Zamówienia 2011
Zamówienia 2010
Zamówienia 2009
Zamówienia 2008
Zamówienia 2007
Przetarg na oddanie w najem lokalu mieszczącego się w budynku nr 139 w Niebylcu.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy (nr działki 6015/2)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy (nr działki 2528)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy (nr działki 2491)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy (nr działki 936)
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
    Zamówienia 2007
Liczba odwiedzin kategorii: 10769 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Niebylec w miejscowości Konieczkowa - etap II 2007-05-11
Przetarg nieograniczony na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Niebylcu – roboty wykończeniowe 2007-05-10
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr 112202 Baryczka (Moczary) km 0+000 – 1+500 2007-05-31
DOSTAWĘ WYROBÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH NA BIEŻĄCE REMONTY DRÓG I UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY NIEBYLEC W ROKU 2007 2007-06-04
USŁUGI SPRZĘTEM MECHANICZNYM NA RZECZ GMINY NIEBYLEC – BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH 2007-06-04
DOSTAWĘ MATERIAŁU KAMIENNEGO NA BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY NIEBYLEC W ROKU 2007 2007-06-04
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia dróg. 2007-06-08
Dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty i utrzymanie dróg na terenie gminy Niebylec w roku 2007 2007-06-26
USŁUGI SPRZĘTEM MECHANICZNYM NA RZECZ GMINY NIEBYLEC – BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH 2007-07-05
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku drewnianego przeznaczonego do rozbiórki, znajdującego się na działce nr 1584/7 położonej w Lutczy. 2007-07-10
Remonty nawierzchni mineralno - bitumicznych dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Niebylec 2007-07-19
Remont drogi gminnej Nr 112205 R Baryczka – Kamienna w km 0+150 – 0+460 i drogi gminnej Nr 112206 R Baryczka – Zalesie w km 0+350 – 1+380 2007-07-25
Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy 2007-08-09
Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy - powtórka 2007-08-17
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Niebylec dla miejscowości Lutcza – etap III 2007-08-28
Przetarg nieograniczony na nadbudowę dachu wielospadowego wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Połomi 2007-08-29
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2007/2008 2007-10-19
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingówi placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2007/2008 2007-11-05
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2007/2008 2007-11-09
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2007/2008 2007-11-27