MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy VII kadencji 2014-2018
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Rada Gminy
Liczba odwiedzin kategorii: 5227 
 

Skład Rady Gminy Niebylec (VIII kadencji 2018-2023)

 1. Witold Koza - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Maria Cynar - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 3. Piotr Kozdraś - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Wiesław Bobek
 5. Stanisław Daszykowski
 6. Waldemar Józefczyk
 7. Stanisław Lenart
 8. Zofia Pilch
 9. Tomasz Pilecki
 10. Grzegorz Piwko
 11. Grzegorz Smela
 12. Sławomir Szczepan
 13. Eryk Trojanowski
 14. Leszek Turoń
 15. Małgorzata Wyżykowska

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w Urzędzie Gminy Niebylec (pokój nr 9),
tel. 17 27 73 002 lub 17 27 73 991