MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
Utrzymanie czystości i porządku
Ochrona środowiska
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    Ochrona środowiska
Liczba odwiedzin kategorii: 3400 
 
 Nazwa pozycji Data
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NIEBYLEC 2016-2020 2016-05-16
GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 2006-03-23
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NIEBYLEC 2014-09-25
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec 2014-04-30
OBWIESZCZENIE 2009-09-22
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018-05-18