MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
Utrzymanie czystości i porządku
Ochrona środowiska
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Ochrona środowiska
Liczba odwiedzin kategorii: 3498 
 
 Nazwa pozycji Data
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NIEBYLEC 2016-2020 2016-05-16
GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 2006-03-23
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NIEBYLEC 2014-09-25
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec 2014-04-30
OBWIESZCZENIE 2009-09-22
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018-05-18