MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Skarbnik
Sekretarz
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Przetargi archiwum
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY SOŁTYSÓW
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY ŁAWNIKÓW
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
    Budżet
Liczba odwiedzin kategorii: 4892 
 
 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA Nr II/83/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017-2021. 2017-03-07
Uchwała nr II/93/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: optnu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2017 rok. 2016-12-30
Uchwała Nr II/37/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017-2021 2016-12-29
UCHWAŁA Nr II/16/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletnie] prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2015 - 2019. 2014-12-22
Uchwały z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2014-2018 2014-02-18
Uchwały z dnia 7 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie budżetu Gminy Niebylec na rok 2014 2014-01-15
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu Gminy Niebylec na rok 2013 2013-01-11
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2012 rok 2013-10-31
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2011 rok 2012-05-31
Informacje rok 2011 2012-01-05
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2010 rok 2013-10-31
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec za II kwartał 2008 r. 2008-08-01
Budżet Gminy Niebylec na 2006 rok 2006-03-23
Uchwała Nr V/28/2003 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 marca 2003 r. 2003-03-04
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2003 rok 2003-10-01
Zarządzenie wójta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2003-10-01
Budżet gminy na rok 2007 2007-07-17
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Niebylec Nr IV/25/07 z dnia 14-02-2007r 2007-07-17
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2006 rok. 2007-07-17
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec I kwartał 2007 2007-08-16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec II kwartał 2007 2007-08-16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec III kwartał 2007 2007-11-07
Sytuacja finansowa gminy 2007-11-07
S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2007 rok. 2008-06-02