MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
Zarządzenia Wójta
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Strategia rozwoju
Liczba odwiedzin kategorii: 3017 
 
Ze Strategią Rozwoju Gminy Niebylec zapoznać się można również w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec w godzinach pracy Urzędu.
 
Załączniki:

 1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2015-2020
 2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2007-2015
 3. PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBYLEC NA LATA 2004 - 2013
 4. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Niebylec na lata 2007-2015