MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
Zarządzenia Wójta
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Projekty uchwał
Liczba odwiedzin kategorii: 1368 
 
Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Niebylec, przewidzianej na 30 listopada 2013 r.
 
Załączniki:

 1. PROJEKT Uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2016.
 2. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Połomia
 3. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niebylec
 4. UCHWAŁA NR XXXIII/ ... / 2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małówka
 5. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lutcza
 6. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Konieczkowa
 7. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jawornik
 8. UCHWAŁA NR XXXIII/..../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoźnica Górna
 9. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoźnica Dolna
 10. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoździanka
 11. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka
 12. UCHWAŁA NR XXXIII/..../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baryczka
 13. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 14.
 15. U c h w a ł a Nr …Rady Gminy Niebylec z dnia …w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czudec
 16. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. Edukacja szansą na lepsze jutro
 17. Uchwala Nr … Rady Gminy Niebylec z dnia … zmieniającą uchwale w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Gminie Niebylec na 2013r.
 18. Uchwala Nr … Rady Gminy Niebylec z dnia w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Gwoźnicy Dolnej na rzecz Gminy Niebylec
 19. Uchwała Nr XXXIII/..../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
 20. FORMULARZ KONSULTACJI Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - pdf
 21. FORMULARZ KONSULTACJI Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - doc