MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały
Protokoły
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
Zarządzenia Wójta
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Projekty uchwał
Liczba odwiedzin kategorii: 1463 
 
Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Niebylec, przewidzianej na 30 listopada 2013 r.
 
Załączniki:

 1. PROJEKT Uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2016.
 2. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Połomia
 3. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niebylec
 4. UCHWAŁA NR XXXIII/ ... / 2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małówka
 5. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lutcza
 6. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Konieczkowa
 7. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jawornik
 8. UCHWAŁA NR XXXIII/..../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoźnica Górna
 9. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoźnica Dolna
 10. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoździanka
 11. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka
 12. UCHWAŁA NR XXXIII/..../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baryczka
 13. UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 14.
 15. U c h w a ł a Nr …Rady Gminy Niebylec z dnia …w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czudec
 16. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. Edukacja szansą na lepsze jutro
 17. Uchwala Nr … Rady Gminy Niebylec z dnia … zmieniającą uchwale w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Gminie Niebylec na 2013r.
 18. Uchwala Nr … Rady Gminy Niebylec z dnia w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Gwoźnicy Dolnej na rzecz Gminy Niebylec
 19. Uchwała Nr XXXIII/..../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
 20. FORMULARZ KONSULTACJI Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - pdf
 21. FORMULARZ KONSULTACJI Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - doc