MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały
Protokoły
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
Zarządzenia Wójta
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Strategia rozwoju
Liczba odwiedzin kategorii: 3148 
 
Ze Strategią Rozwoju Gminy Niebylec zapoznać się można również w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec w godzinach pracy Urzędu.
 
Załączniki:

 1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2015-2020
 2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2007-2015
 3. PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBYLEC NA LATA 2004 - 2013
 4. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Niebylec na lata 2007-2015