MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2017
Liczba odwiedzin kategorii: 20826 
 
 Nazwa pozycji Data
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna – etap VI 2017-12-13
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostawę posiłków dla Gminy Niebylec - Przedszkola Samorządowego w Niebylcu wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w roku 2018 2017-12-06
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2018 2017-11-14
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa - etap VII 2017-11-08
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 112203 R Połomia – Baryczka w miejscowościach Połomia i Baryczka 2017-11-02
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 112202 R Baryczka – Domaradz (Moczary) w km 1+450 – 2+392 2017-10-27
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2017/2018 2017-10-24
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec 2017-07-21
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 1 12201 R Połomia – Gwoździanka (Gadejówka) w km 1+010 - 1+100 oraz w km 1+220 – 1+770 2017-07-20
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec 2017-06-22
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-14
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2017-06-09
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przebudowę i remont części stropu drewnianego oraz prace konserwatorskie polichromii ściennej w budynku dawnej synagogi w Niebylcu 2017-06-05
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2017 roku 2017-06-01
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Niebylec 2017-05-19
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 2017-04-24
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2017-04-24
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 112208 R Niebylec – Jawornik w km 0+000 – 0+985 2017-03-20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 2017-02-21
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, gmina Niebylec 2017-01-30