MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2015
Liczba odwiedzin kategorii: 14549 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania 2015-12-04
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka, Małówka i Jawornik, gmina Niebylec 2015-11-20
Przetarg nieograniczony na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi 2015-11-10
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2016 2015-11-03
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2015/2016 2015-10-12
Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych 2015-08-31
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Niebylec 2015-08-18
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działce ewidencyjnej nr 2025 w miejscowości Połomia 2015-07-29
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 1 12206 R Baryczka - Zalesie w miejscowości Baryczka w km 2+200 - 2+600 2015-07-15
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej – roboty odwadniające i izolacyjne 2015-06-25
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2015/2016 2015-06-24
Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2015-05-25
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2015-05-22
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 2015-05-22
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa - etap V 2015-05-14
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Niebylec 2015-04-28
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 1 12221 R Konieczkowa - Kąty w miejscowości Konieczkowa i Lutcza w km 0+548 - 1+798 2015-04-09