MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2012
Liczba odwiedzin kategorii: 9424 
 
 Nazwa pozycji Data
Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2012/2013 2012-10-22
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Gwoźnica Górna 2012-09-28
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Niebylec 2012-09-24
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu sportowego w ramach modernizacji boiska sportowego w Niebylcu, Gmina Niebylec 2012-09-19
Remont drogi gminnej nr 112201R Połomia - Gwoździanka w km 0+400-0+780 2012-09-04
Przygotowanie i dostawa posiłków dla Przedszkola Samorządowego w Niebylcu wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w roku 2012/2013 2012-07-03
Zapytanie cenowe na dostawę wyrobów betonowych i żelbetowych na bieżące remonty i utrzymanie gróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 2012-06-28
Przygotowanie i dostawa posiłków dla Przedszkola Samorządowego w Niebylcu wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w roku 2012/2013 2012-06-18
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2012-06-04
Przetarg nieograniczony na usługi sprzętem mechanicznym w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 2012-05-30
Przetarg nieograniczony na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2012-05-28
Remont drogi nr 112202R Baryczka-Domaradz w km 0+060-2+340 oraz drogi nr 112211R Konieczkowa-Rybia-Jawornik w km 0+000-0+900 2012-04-10
Remont drogi gminnej nr 112219R Gwoźnica Górna-Granica w km od 0+000 do 1+110 2012-04-10
Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza 2012-03-13
Budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 9 Radom-Rzeszów-Barwinek w miejscowościach Połomia, Baryczka, Małówka i Niebylec... 2012-03-06