MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2009
Liczba odwiedzin kategorii: 12102 
 
 Nazwa pozycji Data
Remont drogi gminnej nr 1 12217 R Gwoźnica Górna – Kąty Luteckie oraz drogi gminnej nr 1 12221 R Konieczkowa – Kąty 2009-04-15
Przetarg nieograniczony na świadaczenie usług z zakresu aktywnej integracji dla bezrobotnych osób objętych pomocą społeczną w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Niebylec" 2009-07-15
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiącyh własność Gminy Niebylec nr 699/2 - Gwoźnica Dolna oraz 1276/2 - Połomia 2009-07-22
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr 1 12215 R Gwoźnica Górna – Poręby w km 1+950 – 2+400 oraz drogi gminnej nr 1 12215 R Blizianka – Wygoda w km 1+815 – 2+500 2009-07-30
Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół w Lutczy z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe w Niebylcu, filia w Lutczy 2009-07-30
Remont nawierzchni mineralno – bitumicznych na terenie Gminy Niebylec 2009-08-25
Remont nawierzchni mineralno – bitumicznych na terenie Gminy Niebylec – etap II 2009-09-03
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2009/2010 2009-10-16
Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół w Lutczy z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe w Niebylcu, filia w Lutczy 2009-11-12
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę posiłków dla Przedszkola Samorządowego w Niebylcu wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w roku 2010 2009-12-01