MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Ogłoszenia 2013
Liczba odwiedzin kategorii: 3269 
 
 Nazwa pozycji Data
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Połomia 2014-01-07
Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży 2013-12-10
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2013-11-27
Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu - pawilon handlowy wraz z zapleczem magazynowym, na działce nr 73/5 położonej w Niebylcu, powierzchnia użytkowa 40 m2. 2013-10-17
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Niebylec – Załącznik do zarządzenia nr 81/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 4 czerwca 2013r. 2013-06-06
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec - Zarządzenia Nr 71,72/2013 Wójta Gminy Niebylec 2013-05-22
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec 2013-05-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2013-03-25
Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec 2013-02-08
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego - Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej 2013-06-10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-06-04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-07-15