MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Jednostki organizacyjne
Liczba odwiedzin kategorii: 4671 
 
 Nazwa pozycji Data
Szkoła Podstawowa w Niebylcu 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Jaworniku Nieb. 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Lutczy Nr 2 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Gwoździance 2003-04-17
Szkoła Podtawowa w Bliziance 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Baryczce 2003-04-17
Zespół Szkół w Połomi 2003-04-17
Zespół Szkół w Lutczy 2003-04-17
Zespół Szkół w Konieczkowej 2003-04-17
Zespół szkół w Gwoźnicy Górnej 2003-04-17
Gminny Zespól Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Niebylcu
Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu 2003-04-11
Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu 2003-04-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu 2003-04-11