MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Jednostki organizacyjne
Liczba odwiedzin kategorii: 4464 
 
 Nazwa pozycji Data
Szkoła Podstawowa w Niebylcu 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Jaworniku Nieb. 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Lutczy Nr 2 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Gwoździance 2003-04-17
Szkoła Podtawowa w Bliziance 2003-04-17
Szkoła Podstawowa w Baryczce 2003-04-17
Zespół Szkół w Połomi 2003-04-17
Zespół Szkół w Lutczy 2003-04-17
Zespół Szkół w Konieczkowej 2003-04-17
Zespół szkół w Gwoźnicy Górnej 2003-04-17
Gminny Zespól Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Niebylcu
Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu 2003-04-11
Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu 2003-04-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu 2003-04-11