MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Sołectwa
Liczba odwiedzin kategorii: 4983 
 
Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa.
 
 Nazwa pozycji Data
Baryczka 2003-04-11
Blizianka 2003-04-11
Gwoździanka 2003-04-11
Gwoźnica Dolna 2003-04-11
Gwoźnica Górna 2003-04-11
Jawornik 2003-04-11
Konieczkowa 2003-04-11
Lutcza 2003-04-11
Małówka 2003-04-11
Niebylec 2003-04-11
Połomia 2003-04-11