MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Skarbnik
Sekretarz
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Przetargi archiwum
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Sołectwa
Liczba odwiedzin kategorii: 4724 
 
Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa.
 
 Nazwa pozycji Data
Baryczka 2003-04-11
Blizianka 2003-04-11
Gwoździanka 2003-04-11
Gwoźnica Dolna 2003-04-11
Gwoźnica Górna 2003-04-11
Jawornik Nieb. 2003-04-11
Konieczkowa 2003-04-11
Lutcza 2003-04-11
Małówka 2003-04-11
Niebylec 2003-04-11
Połomia 2003-04-11