MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Budżet
Liczba odwiedzin kategorii: 5722 
 
 Nazwa pozycji Data
Budżet 2018 2018-12-04
Opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 2018-09-17
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec n 2018-03-15
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach budżetu Gminy Niebylec na 2018 r. 2017-12-11
UCHWAŁA Nr II/83/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017-2021. 2017-03-07
Uchwała nr II/93/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: optnu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2017 rok. 2016-12-30
Uchwała Nr II/37/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017-2021 2016-12-29
UCHWAŁA Nr II/16/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletnie] prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2015 - 2019. 2014-12-22
Uchwały z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2014-2018 2014-02-18
Uchwały z dnia 7 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie budżetu Gminy Niebylec na rok 2014 2014-01-15
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu Gminy Niebylec na rok 2013 2013-01-11
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2012 rok 2013-10-31
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2011 rok 2012-05-31
Informacje rok 2011 2012-01-05
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2010 rok 2013-10-31
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec za II kwartał 2008 r. 2008-08-01
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2003 rok 2003-10-01
Zarządzenie wójta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2003-10-01
Uchwała Nr V/28/2003 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 marca 2003 r. 2003-03-04
Budżet Gminy Niebylec na 2006 rok 2006-03-23
Budżet gminy na rok 2007 2007-07-17
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Niebylec Nr IV/25/07 z dnia 14-02-2007r 2007-07-17
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2006 rok. 2007-07-17
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec I kwartał 2007 2007-08-16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec II kwartał 2007 2007-08-16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec III kwartał 2007 2007-11-07
Sytuacja finansowa gminy 2007-11-07
S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2007 rok. 2008-06-02