MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Niebylec
 
URZĄD GMINY NIEBYLEC

Niebylec 170
38 - 114 Niebylec
woj. podkarpackie

tel. (0-17) 27-73-002, (0-17) 27-73-078 fax (0-17) 27-73-454
e-mail: sekretariat@niebylec.com.plZamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2019/2020
 
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec
 
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku
 
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku
 
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowę drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowę drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2016 r. znak: WOOŚ.422.1.2016.AW.2
 
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia
 
Referat Mienia i Ochrony Środowiska
 
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
 
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 
Urząd Stanu Cywilnego
 
Referat finansowo - budżetowy
 
Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych