MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
    BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Niebylec
 
URZĄD GMINY NIEBYLEC

Niebylec 170
38 - 114 Niebylec
woj. podkarpackie

tel. (0-17) 27-73-002, (0-17) 27-73-078 fax (0-17) 27-73-454
e-mail: sekretariat@niebylec.com.plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2016 r. znak: WOOŚ.422.1.2016.AW.2
 
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia
 
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
 
Referat Mienia i Ochrony Środowiska
 
Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych
 
Referat finansowo - budżetowy
 
Urząd Stanu Cywilnego
 
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych